.

ရကၡိဳင္ဂီတ ဆိုတီးသံတိ

ေက်းဇူးျပဳလို႔တခ်က္ေခ်ေစာင့္လိုက္ပါ...

ေနာက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈတိ

အကိုေခ် liked လွေလးႏြယ္'s discussion 'ေရာက္မေခ်သို ့တတိုးေခ်မွာတမ္း.............'
1 hour ago
အကိုေခ် liked လွေလးႏြယ္'s discussion 'ေအးမေခ်သို ့ ( ၃ )'
1 hour ago
အကိုေခ် liked လွေလးႏြယ္'s discussion 'ေမာင္ေခ်သို ့.......(၃)'
1 hour ago
အကိုေခ် shared their blog post on Facebook
1 hour ago
အကိုေခ် shared their blog post on Facebook
2 hours ago
linnaung1989@gmail.com and arakankochitthuhtwee are now friends
8 hours ago
linnaung1989@gmail.com liked ခိုင္စည္ဟိဏ္း's discussion 'မ်ဳိးခ်စ္လား မ်ဳိးဖ်က္လား'
8 hours ago
soebakyaw left a comment for moemoehlaing
"လာလည္ခေယနန္းညီမေခ်"
တလလၤာနိ႔
soebakyaw left a comment for moemoehlaing
တလလၤာနိ႔
soebakyaw left a comment for Wint Thandar
တလလၤာနိ႔
soebakyaw left a comment for Wint Thandar
တလလၤာနိ႔
soebakyaw left a comment for Wint Thandar
တလလၤာနိ႔
ေမာင္ဦး liked ကိုေအာင္စိုးႏိုင္'s video
တလဂၤုနီနိ႔
Ko Lin Tun liked ဥကၠာလင္း's blog post 'ႏွလံုးသားခ်ိတ္(ဂ်ိတ္) (၂)'
တလဂၤုနီနိ႔
အကိုေခ် shared ေဇာ္ႏိုင္ေမာင္'s blog post on Facebook
တလဂၤုနီနိ႔
kyaw kyaw updated their profile
တလဂၤုနီနိ႔

 

ဓါတ္ပံုတိ

ေက်းဇူးျပဳလို႔တခ်က္ေခ်ေစာင့္လိုက္ပါ...

ေဆြးေႏြးခ်က္တိ

(မ်ိုးေစာင့္တရားနန့္ရခိုင့္အမ်ိုးသမီးတိတာ၀န္)ေဆြးေႏြးပီးကပ္ပါ

လွေလးႏြယ္ တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က +ကုိယ္ရံေတာ္♥♪(မင္းျပား) ျဖစ္ပါေရ ဧၿပီ 7. 31 Replies

မင္းရို႔ဇာလုပ္နိန္ကတ္လာယ္

Mg Phyu တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က ဟာႏုေမ ျဖစ္ပါေရ ဧၿပီ 4. 6 Replies

“ေလးစားအပ္ပါေသာ admin နဲ႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ား”

astro window တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က Sein Yain Fru ျဖစ္ပါေရ ဧၿပီ 3. 14 Replies

ရည္းစားထားစြာ ေကာင္းေရး?ရည္းစားထားစြာ မေကာင္း? စကားနပန္း ( ၁ )

+ကုိယ္ရံေတာ္♥♪(မင္းျပား) တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က ေက်ာ္လင္းေမာင္ ျဖစ္ပါေရ မတ္ 25. 4 Replies

သိခ်င္ပါေရ..အစ္ကိုအစ္မမ်ားေၿဖႀကားပီးစီခ်င္ပါေရ....

လွေလးႏြယ္ တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က လွေလးႏြယ္ ျဖစ္ပါေရ ေဖေဖၚ၀ါရီ 23. 2 Replies

ဘုုရား & သွ်င္

Started by ေမာင္စိုးစိုး in ေဆြးေႏြးခ်က္တိ Jan 16. 0 Replies

ဖတ္စရာတိ

ႏိုးထလိမ့္မည္

March 25, 2014 ခု 6:49am က ေအာင္မ်ဳိးထြန္း တင္ခေရဖတ္စရာပါ 1 Comment

ပ႑ိတ္ အဖုိးသွ်င္သုိ႔

March 23, 2014 ခု 4:30pm က ေမာင္ဦး တင္ခေရဖတ္စရာပါ 7 Comments

ဂ့ံေဂၚ ပြင့္ဆဲ

March 23, 2014 ခု 11:54am က ဥကၠာလင္း တင္ခေရဖတ္စရာပါ 2 Comments

အခ်စ္ဧ့ အလွတရား

March 23, 2014 ခု 11:52am က ဥကၠာလင္း တင္ခေရဖတ္စရာပါ 2 Comments

ေႏွာင္ႀကိဳး တစ္ဆံုး

March 22, 2014 ခု 8:48pm က ဥကၠာလင္း တင္ခေရဖတ္စရာပါ 0 Comments

ေမတၲာ ႏွင္းပြင့္

March 22, 2014 ခု 8:42pm က ဥကၠာလင္း တင္ခေရဖတ္စရာပါ 1 Comment

ဤကား ရကၡိဳင္ေျမ

March 22, 2014 ခု 8:37pm က ဥကၠာလင္း တင္ခေရဖတ္စရာပါ 0 Comments

တာ၀န္ေက်ေလာ့

March 19, 2014 ခု 4:31am က ကိုုၾကီးရခိုုင္ တင္ခေရဖတ္စရာပါ 1 Comment

အေမြ

March 18, 2014 ခု 10:00pm က ဇင္မ်ဳိး တင္ခေရဖတ္စရာပါ 0 Comments

““““““ ခို၀င္နားျခင္း““““

March 18, 2014 ခု 9:01pm က ဇင္မ်ဳိး တင္ခေရဖတ္စရာပါ 0 Comments

အမင္...

March 11, 2014 ခု 7:14pm က ဥကၠာလင္း တင္ခေရဖတ္စရာပါ 0 Comments

 
 
 

© 2014   Created by ရကၡိဳင္စည္.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

#xg_navigation { background:#12AD1D url(image link) left repeat; height: 80px; padding-top:0px; padding-left:1px; -moz-border-radius-topleft:8px; -moz-border-radius-topright:8px; -webkit-border-top-right-radius:8px; -webkit-border-top-left-radius:8px; -moz-border-radius-bottomleft:8px; -moz-border-radius-bottomright:8px; -webkit-border-bottom-right-radius:8px; -webkit-border-bottom-left-radius:8px; } #xg_navigation ul li a { background: #00BFFF; border-right:2px radius #000000; color:#000000; float:left; font-family:Georgia, Avant Garde; font-size:13px; line-height: 2.3em; padding:6.5px .6em; } #xg_navigation ul li a:hover { background: #ffffff; border:2px radius #00CCCC; color: #000000; height: fixed; width:fixed; line-height: 2.2em; font-family: Georgia, Avant Garde; font-weight:bold; -moz-border-radius-topleft:8px; -moz-border-radius-topright:8px; -webkit-border-top-right-radius:8px; -webkit-border-top-left-radius:8px; -moz-border-radius-bottomleft:8px; -moz-border-radius-bottomright:8px; -webkit-border-bottom-right-radius:8px; -webkit-border-bottom-left-radius:8px; padding:6.5px .6em; } #xg_navigation li.this a { background: #00BFFF; border:2px radius #00CCCC; color:#ffff00; height: fixed; width:fixed; line-height: 2.3em; font-family: Georgia, Avant Garde; font-weight:bold; -moz-border-radius-topleft:8px; -moz-border-radius-topright:8px; -webkit-border-top-right-radius:8px; -webkit-border-top-left-radius:8px; -moz-border-radius-bottomleft:8px; -moz-border-radius-bottomright:8px; -webkit-border-bottom-right-radius:8px; -webkit-border-bottom-left-radius:8px; padding:6.5px .6em; } ul.page_tabs li.this { background:transparent url(http://static.ning.com/socialnetworkmain/widgets/index/gfx/themes/Gamer/xg_navigation_ul_li.gif) no-repeat; background-position:center autopx; } #xg_head { width:auto; background-color:#000000; border-bottom:0px solid #800517; } #xg_foot { height:1.5em; } .online { color:#000099; background-image: url(http://api.ning.com/files/idnN5nJnjDnctBRtJtZ0Wsg7j1C3O*NuPcSEINK9mjA7lUH9FLHVIbhPQG0q*j6p9QESyXZIIU8ASQd6rVUgr227JR1W2YdA/1001422mzeivetwtu.gif); } box-shadow:{ 5px -5px 10px #000; -webkit-box-shadow:5px -5px 10px #000; -moz-box-shadow:5px -5px 10px #000000; border-radius:25px; -moz-border-radius:25px; -webkit-border-radius:25px; } #xg_masthead p#xg_sitename { font-weight:bold; line-height:1.1em; padding:15px 0 0 15px; } #xg_masthead p#xg_sitedesc { height:1.5em; } .xg_module_head p.edit a.button { bottom:-0px;0px groove #2B60DE; } #xg_head #xg_masthead p#xg_sitename, #xg_head #xg_masthead p#xg_sitedesc, #xg_head ul, #xg_body, #xg_foot { width:945px; margin-left:auto; margin-right:auto; float:none; } .xg_module_head h2 { font-size:15px; font-weight:normal; } #xg_navigation ul li.this a { background-color: #000000; color:#FFFFFF; } ul.page_tabs li.this { background-color:#000000; } .xg_widget_main .module_forum .xg_module_body {background: none; height:420px;overflow : auto;position:relative;margin : 3px;text-align : left; border:1px solid transparent;} .xg_widget_main .xg_module_activity {background: none;background-repeat: no-repeat;background-position: center 0px;height: 420px;overflow : auto;position:relative;margin : 3px;border:1px solid #000000;} .xg_widget_main .module_blog .xg_module_body {background: none; height:350px;overflow : auto;position:relative;margin : 3px;text-align : left; border:1px solid transparent;} .xg_widget_main .module_groups .xg_module_body {height: 320px;overflow : auto;position:relative;} .xg_module { border:0px groove #800517; } .xg_module_body { color:#2dedfe; margin-bottom:1; } .xg_module_head { background-image: url(http://api.ning.com/files/OW6*sJeMztBHYkvQ95cSx-yagbrJ0JTKOrzGWcMruVc-CWgCc8QG6m7OYjzHAxDejBlwk23FYOenmurViiT45XtjsuyLSIH5/Footer1.jpg); background-repeat: repeat; background-position: 0 0;height:30px; color:#ffffff; } .xg_module_head, .xg_module_body:first-child { border: groove 0.0em white; -moz-border-radius-topleft:8px; -moz-border-radius-topright:8px; -webkit-border-top-right-radius:8px; -webkit-border-top-left-radius:8px; } .xg_module_foot { background-image: url(http://api.ning.com/files/Hn8AWTiK-viIhLtuSFWNy9F7FhgQ*BbspmL1sJxF2s6MTMwMhYVuZq-jmInCUGktrFKPr*wNbsSTCNshyTo0MM14H0tt4BAd/headernetfoot.jpg); background-repeat: repeat; background-position: 0 0;height:40px; color:#ffffff; } .xg_module_foot, .xg_module_body:last-child { -moz-border-radius-bottomleft:8px; -moz-border-radius-bottomright:8px; -webkit-border-bottom-right-radius:8px; -webkit-border-bottom-left-radius:8px; } /* Module Body Background (Individual Modules) */ .xg_module_body{ background-color: transparent !important; background-image:url(http://api.ning.com/files/MrAiOUTmQW5zmbCS83zkRRWu7M4iSPSR-1NzU7DYVEXroJSSigqBTyJKe30TAFgjFtX2GnuxNELLLJcf02e90bLwVfGOc09UjM2AUzugoE4_/Blacktexure.jpg); background-position:center 0px; background-attachment:relative; background-repeat:repeat; border: none; } body { background-color:#000000; background-image:url(http://api.ning.com:80/files/*Ntha3DYzmPYhadErnXWiTYBUfp0*tcWqyQRegwtx4gAezXE8rCs-N6xXWkt8cC0ePR477WjjRTD53gLNjqGYBMPIUB6ctk*/th_StarsColoursLightsFlashes.gif); background-attachment:fixed; background-position:bottom; background-repeat:repeat; text-align:center; }