.

ရကၡိဳင္ဂီတ ဆိုတီးသံတိ

ေက်းဇူးျပဳလို႔တခ်က္ေခ်ေစာင့္လိုက္ပါ...

ဖတ္စရာတိ

***ဂႏၱဝင္ အျပဳံ းသွ်င္သုိ႔***

August 31, 2014 ခု 6:15pm က ေမာင္ဦး တင္ခေရဖတ္စရာပါ 0 Comments

ငါအတၱ(သုိ႔)ဇာမရီ အက

August 24, 2014 ခု 5:48pm က ေမာင္ဦး တင္ခေရဖတ္စရာပါ 2 Comments

@@@..ေတာင္းဆု..@@@

August 10, 2014 ခု 6:30pm က ေမာင္ဦး တင္ခေရဖတ္စရာပါ 4 Comments

သူငယ္ခ်င္းမ်ားသုိ႔

July 14, 2014 ခု 3:42pm က ေမာင္ဦး တင္ခေရဖတ္စရာပါ 1 Comment

ႏွင္းဆန္း ေမတၲာ

June 7, 2014 ခု 9:30am က ဥကၠာလင္း တင္ခေရဖတ္စရာပါ 2 Comments

 

ေနာက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈတိ

ေမာင္ဦး posted a blog post

***ဂႏၱဝင္ အျပဳံ းသွ်င္သုိ႔***

              @..အုိ..အမင္..                        အၾကင္နာပန္းေခ်တိ ဝုိင္းပနာ အလွဆင္ထားေရ                               မိတၱာနန္းေတာ္ ေဒရင္ခြင္ၾကီးထက္မွာ                               ကသမွ်ကုိ လွေရပန္းေခ်တိ ဖူးပြင့္ျပျပီး                           ၾကီးေရ အၾကင္နာလက္ေခ်ာင္းေခ်တိ၏ အလွ                           ခြင့္လႊတ္ျခင္း တီးလုံးေခ်ၾကားက ယိမ္းႏြဲျပျပီး                     လွလာေရ အမင္းတုိင္း၏ ပီတိအလွ ေဒအျပဳံးတခ်က္ကုိ                           ကမၻာသူ ကမၻာသားအားလုံး ပုိင္ဆုိင္လားေက                             ေဒျမီ ေဒကမၻာျဂဳိလ္ၾကီးကုိ နတ္သမီးပ်ဴ ိတိ                                         ငုိပနာ ျဗီးဆင္းလာဖုိ႔......               @..အုိ..အမင္..                          မစုံနုိင္သိမ့္ေရ ေဒအေတာင္ေခ်တိေၾကာင္း                       ကမၻာထက္ၾကီးေရ ေဒမိတၱာရင္ခြင္ၾကီးထက္မွာ                             နာၾကင္စီေရ…ဆက္ဖတ္ဖို႔>>>
3 hours ago
ေမာင္ခိုင္သန္႕(ေျမပံု) joined +ကုိယ္ရံေတာ္♥♪(မင္းျပား)'s group
Thumbnail

lovearakan ၀က္ဆိုက္တုိးတက္စီခ်င္ေရလူတိအဖြဲ ့

lovearakan ၀က္ဆိုက္ကို အမွန္အကန္ တုိးတက္စီခ်င္ေရဆႏၵရိွေရလူတိစစ္ေက ေဒအဖြဲ႔ကို၀င္ပါ။ အဖြဲ႔ မ၀င္ခေရလူတိကို lovearakan ၀က္ဆိုက္တုိးတက္စီခ်င္ဆႏၵမရိွလုိ့ သတ္မွတ္ပါဖို႔။ဆက္ဖတ္ဖို႔>>>
..
ေကာင္းေက်ာ္ခိုင္ commented on ကိုေအာင္စိုးႏိုင္'s video
Thumbnail

ေရာ္ေတာ္ သႀကၤန္

"တဗ်င္းႀကိဳက္ေတ အစ္ကို ေနာက္လည္းတင္ပီးပါ။"
..
သာစြရခိုင္ commented on မိုးႏွင္းႏြယ္ (ခ) ေစာႏွင္းႏြယ္'s blog post 'ကူညီဟန္ေဆာင္သူတိနန္႔ ကူညီဟန္ အေဆာင္ခံထားရသူတိသို႔'
"ေအာ္..."
..
သာစြရခိုင္ commented on ေမာင္ဦး's blog post 'ငါအတၱ(သုိ႔)ဇာမရီ အက'
"ဇာမရီ ကဗ်ာေခ်ကို ဖတ္ခပါယင့္ ဖတ္ခယင့္၊ အားပီးပါယင့္ အားပီးခယင့္။"
..
နိုင္မင္းဦး commented on astro window's blog post '​ရခိုင္သမ ျဖဴမေခ် ရခိုင္စာကိုရီးကတ္ေမ။'
"ကေကာင္းေကာင္းပါေရ အစ္ကို အျမဲတမ္းအားပီးနီပါေရ"
ၾကသားပတီးနိ႔
Phyo Phyo Aung 1 commented on ေမာင္ဦး's blog post '@@@..ေတာင္းဆု..@@@'
"အားပီးလာပါယင့္"
ဗုဒၶဴးနိ႔
Phyo Phyo Aung 1 commented on ေမာင္ဦး's blog post 'ငါအတၱ(သုိ႔)ဇာမရီ အက'
"အားပီးလာပါယင့္"
ဗုဒၶဴးနိ႔
Phyo Phyo Aung 1 joined +ကုိယ္ရံေတာ္♥♪(မင္းျပား)'s group
Thumbnail

lovearakan ၀က္ဆိုက္တုိးတက္စီခ်င္ေရလူတိအဖြဲ ့

lovearakan ၀က္ဆိုက္ကို အမွန္အကန္ တုိးတက္စီခ်င္ေရဆႏၵရိွေရလူတိစစ္ေက ေဒအဖြဲ႔ကို၀င္ပါ။ အဖြဲ႔ မ၀င္ခေရလူတိကို lovearakan ၀က္ဆိုက္တုိးတက္စီခ်င္ဆႏၵမရိွလုိ့ သတ္မွတ္ပါဖို႔။ဆက္ဖတ္ဖို႔>>>
ဗုဒၶဴးနိ႔
ေမာင္ဦး posted a blog post

ငါအတၱ(သုိ႔)ဇာမရီ အက

                @...ခ်စ္ေတစိတ္လား..                          ဆုိးေရအေၾကာင္းေခ် အမ်ဴ ိးမ်ဴ ိးေၾကာင္း                           ပီးေရအက်ဴ ိး အက်ဴ ိးပဲ့ေခ်တိ ၾကားမွာ                    နာေရေဝဒနာ ေဒအနာေခ်ကုိ ေဒရင္မွာ ဆုပ္ျပီး                    ၾကီးေရဒဏ္ရာေခ်နန္႔ ေညာင္းေရ အေတာင္ေခ်                    နားခ်ိန္ေခ် မဟိေကေလ့ ျပန္မေရာက္နုိင္သိမ့္ေရ               ေဒျပည္ၾကီးကုိ ေလာကဓံဆုိးၾကီး ဇာအေၾကာင္းနန္႔ ဆီး.ဆီး                   ဆီးေရအရာတုိင္း ၾကားက ၾကီးေရပီးဆပ္ျခင္းနန္႔                  မတုန္းေခ်လွနီေရ ဗီဇာအလွ ဇာမရီငွက္ေခ်ကုိ ျပျပီး                    ခ်စ္ေတျပည္ၾကီးကုိ ေရာက္ေအာင္လာဖုိ႔ေစာ္က                               ငါ့အတၱ..ငါ့အတၱ..ငါ့အတၱ........                      @..ေထာ..ေစာင့္ထိမ္းကတ္ ငါရုိ႕တိ                           ေဒေတးျခင္းေခ်ကုိ အဆုိေခ်ျပဳဖုိ႔                         …ဆက္ဖတ္ဖို႔>>>
ၾသဂုတ္ 25
ခင္ခင္သိန္း posted photos
ၾသဂုတ္ 24
ခင္ခင္သိန္း posted a video
ၾသဂုတ္ 24
ခ်စ္မင္း ေရ ရကၡိဳင္စည္ အဖြဲ႔၀င္အသစ္ပါ
ၾသဂုတ္ 24
ညီညီ posted a status
"အားလုံးမဂၤလာ အမ်ဳိးရုိ ့စိတ္ခ်မ္းသာကုိယ္က်မၼာနန္ ့ဟိကတ္ပါလားဂု falsh song link ကုိဇာပုိင္ယူကတ္ပါေလ သိေရလူ တေခါက္ေခ် ေျပာျပကတ္ပါ ။"
ၾသဂုတ္ 21
Nay Kray Hlaing posted photos
ၾသဂုတ္ 14
ထိန္ေအာင္လင္း replied to ေမာင္ခိုင္မ်ိဳးထူး's discussion 'က႐ုဏာလိႈင္း ေသြးအလွဴ႐ွင္မ်ားအသင္း(ေျမာက္ဦး)အသင္း႐ံုးႏွင့္အေရးေပၚလူနာယာဥ္စတင္ေျပးဆဲြမႈလုပ္ငန္းစတင္ဖြင့္လွစ္'
"က႐ုဏာလိႈင္း ေသြးအလွဴ႐ွင္မ်ားအသင္း(ေျမာက္ဦး) နန္႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၁ လံုးေလာက္ ကူညီပီးပါ။ ဆက္သြယ္ရဖို႔လိပ္စာက htein.aunglurn@gmail.com ပါ။ "
ၾသဂုတ္ 14
ဟာႏုေမ commented on ေမာင္ဦး's blog post '@@@..ေတာင္းဆု..@@@'
"@..…"
ၾသဂုတ္ 14
ကိုေအာင္စိုးႏိုင္ commented on ေမာင္ဦး's blog post '@@@..ေတာင္းဆု..@@@'
"ပါလို၏လို႔ ၄ ဆုပန္ေက ေလးရပ္၀တီသား မွန္ကန္၏ Liberal က ဖတ္ခပါ၏ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီး တင္ပါ၏"
ၾသဂုတ္ 14
ေအာင္ျမေက်ာ္ replied to ေမာင္ခိုင္မ်ိဳးထူး's discussion 'က႐ုဏာလိႈင္း ေသြးအလွဴ႐ွင္မ်ားအသင္း(ေျမာက္ဦး)အသင္း႐ံုးႏွင့္အေရးေပၚလူနာယာဥ္စတင္ေျပးဆဲြမႈလုပ္ငန္းစတင္ဖြင့္လွစ္'
"ေကာင္းျခင္္းတခုျဖစ္ပါေရ"
ၾသဂုတ္ 14
ေမာင္ခိုင္မ်ိဳးထူး posted discussions
ၾသဂုတ္ 13

ဓါတ္ပံုတိ

ေက်းဇူးျပဳလို႔တခ်က္ေခ်ေစာင့္လိုက္ပါ...

၁ ပတ္အတြင္း လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ဖတ္စရာတိ 

1 ငါအတၱ(သုိ႔)ဇာမရီ အက

ငါအတၱ(သုိ႔)ဇာမရီ အက

August 24, 2014 ေမာင္ဦး တင္ထားေရဖတ္စရာပါ

2 @@@..ေတာင္းဆု..@@@

@@@..ေတာင္းဆု..@@@

August 10, 2014 ေမာင္ဦး တင္ထားေရဖတ္စရာပါ

ရုပ္သံတိ

 
 
 

ေဆြးေႏြးခ်က္တိ

“ေလးစားအပ္ပါေသာ admin နဲ႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ား”

astro window တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က ashinshundara01@gmail.com ျဖစ္ပါေရ ၾသဂုတ္ 4. 15 Replies

အကၽႊန္ရို႔က မမွန္ေကေဖးသာတျပားလည္းမယူဘာ

နတ္ဆရာမ တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က khainglinnko ျဖစ္ပါေရ ဇူလိုင္ 11. 59 Replies

ရခိုင္စည္ (ရခိုင္မဂၤလာစည္ေတာ္) အေၾကာင္းကို သိခ်င္လို႔ပါ။

အာရကန္ ကိုကိုေက်ာ္ တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က khainglinnko ျဖစ္ပါေရ ဇူလိုင္ 9. 2 Replies

lovearakan အသင္း၀င္အားလံုးသို

မင္းႏြယ္မ်ိဳးယာန္(မ်ိဳးအာရီယာန္) တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က shwe yie linn ျဖစ္ပါေရ ဇြန္ 7. 29 Replies

ရင္ခံုေရဆိုေစာ္ အခ်စ္လား

Ma Hla Sein တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က ဟာႏုေမ ျဖစ္ပါေရ ေမ 4. 51 Replies

မင္းရို႔ဇာလုပ္နိန္ကတ္လာယ္

Mg Phyu တင္ထားေရေဆြးေႏြးခ်က္မွာေနာက္ဆံုး၀င္လို႔ေဆြးေႏြးခေစာ္က ဟာႏုေမ ျဖစ္ပါေရ ဧၿပီ 4. 6 Replies

မြီးနိ႔ရွင္တိ

ေဒနိ႔ခါ မြီးနိ႔ပါ

ႏွက္ျဖန္ခါ မြီးနိ႔ပါ

ရကၡိဳင္စည္

ေက်းဇူးျပဳလို႔တခ်က္ေခ်ေစာင့္လိုက္ပါ...

© 2014   Created by ရကၡိဳင္စည္.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

#xg_navigation { background:#12AD1D url(image link) left repeat; height: 80px; padding-top:0px; padding-left:1px; -moz-border-radius-topleft:8px; -moz-border-radius-topright:8px; -webkit-border-top-right-radius:8px; -webkit-border-top-left-radius:8px; -moz-border-radius-bottomleft:8px; -moz-border-radius-bottomright:8px; -webkit-border-bottom-right-radius:8px; -webkit-border-bottom-left-radius:8px; } #xg_navigation ul li a { background: #00BFFF; border-right:2px radius #000000; color:#000000; float:left; font-family:Georgia, Avant Garde; font-size:13px; line-height: 2.3em; padding:6.5px .6em; } #xg_navigation ul li a:hover { background: #ffffff; border:2px radius #00CCCC; color: #000000; height: fixed; width:fixed; line-height: 2.2em; font-family: Georgia, Avant Garde; font-weight:bold; -moz-border-radius-topleft:8px; -moz-border-radius-topright:8px; -webkit-border-top-right-radius:8px; -webkit-border-top-left-radius:8px; -moz-border-radius-bottomleft:8px; -moz-border-radius-bottomright:8px; -webkit-border-bottom-right-radius:8px; -webkit-border-bottom-left-radius:8px; padding:6.5px .6em; } #xg_navigation li.this a { background: #00BFFF; border:2px radius #00CCCC; color:#ffff00; height: fixed; width:fixed; line-height: 2.3em; font-family: Georgia, Avant Garde; font-weight:bold; -moz-border-radius-topleft:8px; -moz-border-radius-topright:8px; -webkit-border-top-right-radius:8px; -webkit-border-top-left-radius:8px; -moz-border-radius-bottomleft:8px; -moz-border-radius-bottomright:8px; -webkit-border-bottom-right-radius:8px; -webkit-border-bottom-left-radius:8px; padding:6.5px .6em; } ul.page_tabs li.this { background:transparent url(http://static.ning.com/socialnetworkmain/widgets/index/gfx/themes/Gamer/xg_navigation_ul_li.gif) no-repeat; background-position:center autopx; } #xg_head { width:auto; background-color:#000000; border-bottom:0px solid #800517; } #xg_foot { height:1.5em; } .online { color:#000099; background-image: url(http://api.ning.com/files/idnN5nJnjDnctBRtJtZ0Wsg7j1C3O*NuPcSEINK9mjA7lUH9FLHVIbhPQG0q*j6p9QESyXZIIU8ASQd6rVUgr227JR1W2YdA/1001422mzeivetwtu.gif); } box-shadow:{ 5px -5px 10px #000; -webkit-box-shadow:5px -5px 10px #000; -moz-box-shadow:5px -5px 10px #000000; border-radius:25px; -moz-border-radius:25px; -webkit-border-radius:25px; } #xg_masthead p#xg_sitename { font-weight:bold; line-height:1.1em; padding:15px 0 0 15px; } #xg_masthead p#xg_sitedesc { height:1.5em; } .xg_module_head p.edit a.button { bottom:-0px;0px groove #2B60DE; } #xg_head #xg_masthead p#xg_sitename, #xg_head #xg_masthead p#xg_sitedesc, #xg_head ul, #xg_body, #xg_foot { width:945px; margin-left:auto; margin-right:auto; float:none; } .xg_module_head h2 { font-size:15px; font-weight:normal; } #xg_navigation ul li.this a { background-color: #000000; color:#FFFFFF; } ul.page_tabs li.this { background-color:#000000; } .xg_widget_main .module_forum .xg_module_body {background: none; height:420px;overflow : auto;position:relative;margin : 3px;text-align : left; border:1px solid transparent;} .xg_widget_main .xg_module_activity {background: none;background-repeat: no-repeat;background-position: center 0px;height: 420px;overflow : auto;position:relative;margin : 3px;border:1px solid #000000;} .xg_widget_main .module_blog .xg_module_body {background: none; height:350px;overflow : auto;position:relative;margin : 3px;text-align : left; border:1px solid transparent;} .xg_widget_main .module_groups .xg_module_body {height: 320px;overflow : auto;position:relative;} .xg_module { border:0px groove #800517; } .xg_module_body { color:#2dedfe; margin-bottom:1; } .xg_module_head { background-image: url(http://api.ning.com/files/OW6*sJeMztBHYkvQ95cSx-yagbrJ0JTKOrzGWcMruVc-CWgCc8QG6m7OYjzHAxDejBlwk23FYOenmurViiT45XtjsuyLSIH5/Footer1.jpg); background-repeat: repeat; background-position: 0 0;height:30px; color:#ffffff; } .xg_module_head, .xg_module_body:first-child { border: groove 0.0em white; -moz-border-radius-topleft:8px; -moz-border-radius-topright:8px; -webkit-border-top-right-radius:8px; -webkit-border-top-left-radius:8px; } .xg_module_foot { background-image: url(http://api.ning.com/files/Hn8AWTiK-viIhLtuSFWNy9F7FhgQ*BbspmL1sJxF2s6MTMwMhYVuZq-jmInCUGktrFKPr*wNbsSTCNshyTo0MM14H0tt4BAd/headernetfoot.jpg); background-repeat: repeat; background-position: 0 0;height:40px; color:#ffffff; } .xg_module_foot, .xg_module_body:last-child { -moz-border-radius-bottomleft:8px; -moz-border-radius-bottomright:8px; -webkit-border-bottom-right-radius:8px; -webkit-border-bottom-left-radius:8px; } /* Module Body Background (Individual Modules) */ .xg_module_body{ background-color: transparent !important; background-image:url(http://api.ning.com/files/MrAiOUTmQW5zmbCS83zkRRWu7M4iSPSR-1NzU7DYVEXroJSSigqBTyJKe30TAFgjFtX2GnuxNELLLJcf02e90bLwVfGOc09UjM2AUzugoE4_/Blacktexure.jpg); background-position:center 0px; background-attachment:relative; background-repeat:repeat; border: none; } body { background-color:#000000; background-image:url(http://api.ning.com:80/files/*Ntha3DYzmPYhadErnXWiTYBUfp0*tcWqyQRegwtx4gAezXE8rCs-N6xXWkt8cC0ePR477WjjRTD53gLNjqGYBMPIUB6ctk*/th_StarsColoursLightsFlashes.gif); background-attachment:fixed; background-position:bottom; background-repeat:repeat; text-align:center; }